JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Безжично зареждане на друго устройство

background image

Безжично зареждане на друго устройство

Поставете телефона си или друго съвместимо устройство върху зоната за

безжично зареждане отгоре на тонколоната. Индикаторите за зареждане светват

в бяло и мигат по време на зареждането. Ако индикаторите за зареждане мигат

бързо, променете положението на телефона. Когато телефонът е напълно

зареден, индикаторите за зареждане угасват моментално.

По време на зареждането можете да слушате музика, но се погрижете музиката

да не звучи твърде силно, защото от вибрациите телефонът ви може да се откачи

от високоговорителя.

Нормално е тонколоната и телефонът да се загреят, особено ако използвате

телефона по време на зареждането, например за стрийминг на музика.

Тонколоната се изключва автоматично, ако загрее прекалено много. Изчакайте

5 минути и опитайте отново.

Не оставяйте нищо върху тонколоната. Ако до телефона върху тонколоната са

поставени и други предмети, тонколоната не зарежда и индикаторите за

зареждане мигат бързо.

10