JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Включване на тонколоната

background image

Включване на тонколоната

1 Включете захранващия кабел в конектора на тонколоната.
2 Включете другия край на кабела в AC адаптера за захранване.
3 Включете адаптера за захранване в електрическия контакт.
4 Натиснете клавиша за захранване.

Ако никога не сте сдвоявали тонколоната с устройство или сте изтрили

сдвояванията, тонколоната влиза автоматично в режим на сдвояване, когато я

включите, и индикаторът за Bluetooth започва да мига бавно.

Ако сте сдвоявали тонколоната с едно или повече устройства, тя се свързва с

последното устройство, с което е използвана.

Ако тонколоната не се свърже с устройство или не осъществи аудио връзка или

друго действие в рамките на 30 минути, тя преминава в режим на готовност и

всички индикатори угасват.