JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Рециклиране

background image

Рециклиране
Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това

събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на

отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали.