JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Имплантирани медицински устройства

background image

Имплантирани медицински устройства
Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6

инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран

сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.

Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си.

Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.

Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско

устройство, се консултирайте с вашия лекар.