JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Информация за Bluetooth връзката

background image

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други

съвместими устройства, например мобилни телефони.

Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са

на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана

от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.1 + EDR и

поддържа следните профили: A2DP и AVRCP . Проверете при производителите на

другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

4