JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Поддръжка

background image

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате мобилното си устройство

или ако не сте сигурни как то би трябвало да работи, прочетете внимателно и

ръководството за потребителя.

Ако имате проблем, възстановете първоначалните фабрични настройки.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за

поправка.