JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Пускане на музика

background image

Пускане на музика

Когато пускате музика от телефона, можете да я управлявате също и от

тонколоната.

Пускане на песен
Изберете песен в списъка на музикалния плеър и натиснете , за да пуснете

песента, да направите пауза или да възобновите възпроизвеждането.

Ако приемете или осъществите повикване, докато слушате музика, музиката се

поставя на пауза.

Пускане на следващата песен
Натиснете

.

Пускане на предишната песен
Натиснете

Регулиране на силата на звука
Натиснете или

.

Изключване на звука на музиката
Натиснете едновременно и

.

Включване на звука на музиката
Натиснете или

, или двата клавиша едновременно.

9

background image

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте

музика при умерено силно ниво на звука.