JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ръчно сдвояване на високоговорителя

background image

Ръчно сдвояване на високоговорителя
Можете да сдвоите високоговорителя ръчно, чрез Bluetooth.

7

background image

1 Включете високоговорителя и телефона или другото съвместимо устройство.
2 Ако вече сте сдвоявали високоговорителя с друго устройство, натиснете и

задръжте за 2 секунди, за да включите Bluetooth.

3 В рамките на 3 минути включете Bluetooth на телефона и потърсете Bluetooth

устройства. За подробности вижте ръководството на потребителя на

телефона.

4 На телефона, изберете високоговорителя от списъка с намерени устройства.
5 Ако бъдете подканени, въведете паролата 0000.