JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Сдвояване и свързване

background image

Сдвояване и свързване
За да използвате високоговорителя с телефон или друго съвместимо устройство,

трябва първо да го сдвоите и свържете с устройството.

Можете да свържете високоговорителя само с едно устройство наведнъж, а след

това можете да го свържете и с друго устройство в движение.

6

background image

Когато високоговорителят е свързан, индикаторът за Bluetooth свети в синьо.

Ако свързаното устройство излезе от обхвата на Bluetooth, високоговорителят

се опитва да се свърже в продължение на 3 минути. Когато устройство отново

влезе в обхват, високоговорителят се свързва автоматично.

Можете да използвате и стандартен аудио кабел (3,5 мм), за да свържете

устройството към аудио конектора на високоговорителя. Когато свържете

високоговорителя и устройството с кабел, Bluetooth се изключва автоматично и

индикаторът за Bluetooth започва да свети в бяло.