JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Сдвояване на тонколоната чрез NFC

background image

Сдвояване на тонколоната чрез NFC
С Комуникацията на близко разстояние (NFC) можете лесно да сдвоите и свържете

тонколоната вашето съвместимо устройство.

Ако вашето устройство поддържа NFC, включете NFC и докоснете NFC зоната на

тонколоната с NFC зоната на устройството. Тонколоната се свързва автоматично

с устройството ви. Някои устройства питат за потвърждение преди свързването.

За подробности относно NFC вижте ръководството на потребителя на вашето

устройство.

Ако вашето устройство не поддържа NFC, сдвоете тонколоната ръчно.