JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Bezdrátové nabíjení jiných zařízení

background image

Bezdrátové nabíjení jiných zařízení

Položte telefon nebo jiné kompatibilní zařízení na oblast pro bezdrátové nabíjení na

horní části reproduktoru. Kontrolky nabíjení se rozsvítí bíle a během nabíjení blikají.

Pokud kontrolky nabíjení blikají rychle, upravte polohu telefonu. Když je telefon plně

nabit, kontrolky nabíjení okamžitě zhasnou.

Během nabíjení můžete poslouchat hudbu, ale nepouštějte si ji příliš hlasitě – vibrace

by mohly telefon z reproduktoru shodit.

Reproduktor i telefon se při nabíjení mohou zahřát. Pokud z telefonu při nabíjení

například streamujete hudbu, mohou se zahřát více. Když se reproduktor příliš

zahřeje, automaticky se vypne. Vyčkejte 5 minut a opakujte akci.

Udržujte reproduktor v čistotě. Pokud na reproduktoru kromě telefonu leží ještě jiný

předmět, reproduktor nenabíjí a rychle bliká kontrolka nabíjení.