JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Implantované zdravotnické přístroje

background image

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem,

např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3

centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.

Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na

svého poskytovatele zdravotnické péče.