JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Péče o přístroj

background image

Péče o přístroj
S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky

ze záruky.

Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi

elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může

způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky

používejte pouze uvnitř budovy.

Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozeným, poškrábaným nebo otevřeným prostorem pro baterie nebo zařízení,

které není kompatibilní s technologií Qi.

Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a

deformovat či roztavit plasty.

Nepokoušejte se přístroj otevřít.

Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.

Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.