JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ruční párování reproduktoru

background image

Ruční párování reproduktoru
Reproduktor můžete spárovat ručně pomocí technologie Bluetooth.

7

background image

1 Zapněte reproduktor a telefon nebo jiné kompatibilní zařízení.
2 Pokud jste reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, zapněte podržením

stisknutého tlačítka na 2 sekundy funkci Bluetooth.

3 Během 3 minut zapněte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání

zařízení Bluetooth. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce k telefonu.

4 V seznamu nalezených zařízení v telefonu vyberte reproduktor.
5 Pokud vás o to telefon požádá, napište heslo 0000.