JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Vymazání párování

background image

Vymazání párování
Seznam spárovaných zařízení můžete v reproduktoru vymazat.

Vypněte reproduktor a na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko

a vypínač.

Kontrolka střídavě bliká bíle a červeně.

Podržením tlačítka

a vypínače také obnovíte nastavení reproduktoru z výroby.

Po vymazání párování musíte reproduktor spárovat, abyste ho mohli znovu používat.

Když reproduktor zapnete, automaticky přejde do režimu párování.

Pokud je seznam spárovaných zařízení v reproduktoru vymazán, vymažte před

opakovaným párováním také odpovídající párování v zařízení, které chcete spárovat.