JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Připojení k jinému zařízení za provozu

background image

Připojení k jinému zařízení za provozu

Střídejte se v přehrávání hudby s kamarády. Připojené zařízení můžete změnit za

provozu – ani nemusíte pozastavovat přehrávání.

1 Během přehrávání hudby z připojeného zařízení podržte na 2 sekundy stisknuté

tlačítko .

2 Spárujte a připojte jiné zařízení. Hudba bude hrát až do dokončení párování.

10

background image

3 Přehrávejte hudbu na právě připojeném zařízení.