JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Zapínání reproduktoru

background image

Zapínání reproduktoru

1 Připojte napájecí kabel do konektoru v reproduktoru.
2 Do napájecího adaptéru zdroje připojte vhodnou zástrčku.
3 Připojte zdroj do elektrické zásuvky.
4 Stiskněte vypínač.

Pokud jste reproduktor zatím nespárovali se žádným zařízením nebo jste párování

vymazali, přejde reproduktor po zapnutí automaticky do režimu párování a pomalu

se rozbliká kontrolka funkce Bluetooth.

Pokud jste již reproduktor spárovali s jedním nebo více zařízeními, připojí se

reproduktor k poslednímu zařízení, se kterým jste ho použili.

Pokud reproduktor do 30 minut nepřipojíte k nějakému zařízení nebo v této době

neproběhne zvukové spojení nebo jiná aktivita, přejde reproduktor do

pohotovostního režimu a kontrolky zhasnou.