JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Afspilning af musik

background image

Afspilning af musik

Når du afspiller musik på telefonen, kan du også styre musikken via højttaleren.

8

background image

Afspil en sang
Vælg en sang på musikafspillerlisten, og tryk på for at afspille, sætte afspilningen

på pause eller fortsætte afspilningen.

Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du lytter til musik, sættes

musikafspilningen på pause.

Afspil næste sang
Tryk på

.

Afspil forrige sang
Tryk på

Juster lydstyrken
Tryk på eller

.

Slå lyden fra
Tryk på og

på samme tid.

Slå lyden til
Tryk på enten eller

eller på begge taster på samme tid.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved

moderat lydstyrke.

9