JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Manuel binding til højttaleren

background image

Manuel binding til højttaleren
Du kan oprette en binding til højttaleren manuelt ved hjælp af Bluetooth.

7

background image

1 Tænd højttaleren og telefonen eller en anden kompatibel enhed.
2 Hvis du tidligere har oprettet en binding mellem højttaleren og en anden enhed,

skal du trykke på og holde det nede i 2 sekunder for at slå Bluetooth til.

3 Slå Bluetooth til på telefonen inden for 3 minutter, og søg efter Bluetooth-

enheder. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning.

4 Vælg højttaleren på listen over fundne enheder på telefonen.
5 Skriv adgangskoden 0000, hvis du bliver bedt om det.