JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Sletning af bindingerne

background image

Sletning af bindingerne
Du kan rydde listen over de enheder, der er en binding til, på din højttaler.

Sluk højttaleren, og tryk derefter på

og tænd/sluk-tasten, og hold dem nede i 5

sekunder. Den hvide og den røde indikator lyser skiftevis.

Højttalerens fabriksindstillinger gendannes også, hvis du holder

og tænd/sluk-

tasten nede.

Når du har slettet bindingerne, skal du oprette en binding til højttaleren, før du kan

bruge den igen. Når du tænder højttaleren, aktiveres bindingstilstanden automatisk.

Hvis du rydder listen over forbundne enheder på højttaleren, skal du også rydde

denne binding på enheden, inden du opretter en ny binding.