JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din

garantidækning.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer

elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå

risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum, eller en enhed, som ikke er

kompatibel med Qi

Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid og få

plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden må ikke forsøges åbnet.

Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold

til lovgivningen om radioudstyr.

Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.

Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.