JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Skraldespandssymbol med kryds over

background image

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at

alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal

11

background image

anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets

miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.