JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Indopereret medicinsk udstyr

background image

Indopereret medicinsk udstyr
Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret

medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det

medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.

Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.

Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret

medicinsk udstyr.