JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Sådan tænder du højttaleren

background image

Sådan tænder du højttaleren

1 Tilslut strømforsyningskablet til stikket på højttaleren.
2 Tilslut et stik, der passer, til strømforsyningens vekselstrømsadapter.
3 Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt i væggen.
4 Tryk på tænd/sluk-tasten.

Hvis du aldrig har oprettet en binding mellem højttaleren og en enhed, eller hvis du

har slettet bindingerne, skifter højttaleren automatisk til bindingstilstand, når den

tændes, og Bluetooth-indikatoren begynder at blinke langsomt.

Hvis du allerede har oprettet en binding mellem højttaleren og en eller flere enheder,

tilsluttes højttaleren til den enhed, som den senest er blevet anvendt sammen med.

Hvis højttaleren ikke tilsluttes til en anden enhed eller ikke opretter en lydforbindelse

eller udfører anden aktivitet inden for 30 minutter, skifter den til standbytilstand, og

alle indikatorerne slukkes.