JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ενεργοποίηση του ηχείου

background image

Ενεργοποίηση του ηχείου

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού στην αντίστοιχη υποδοχή του ηχείου.
2 Συνδέστε ένα κατάλληλο βύσμα στο μετασχηματιστή AC του τροφοδοτικού.
3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
4 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη του ηχείου με μια συσκευή ή εάν έχετε

διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, το ηχείο περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης

κατά την ενεργοποίησή του και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει

αργά.

Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη του ηχείου με μία ή περισσότερες συσκευές,

το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή με την οποία είχε χρησιμοποιηθεί την τελευταία

φορά.

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί με άλλη συσκευή ή εάν δεν υπάρξει σύνδεση ήχου ή άλλη

δραστηριότητα του ηχείου για 30 λεπτά, το ηχείο περιέρχεται σε κατάσταση

αναμονής και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.

6