JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Kõlari sisselülitamine

background image

Kõlari sisselülitamine

1 Ühendage toiteallika kaabel kõlari laadimisliidesesse.
2 Ühendage toiteallika vahelduvvooluadapter sobiva pistikuga.
3 Ühendage toiteallikas vooluvõrku.
4 Vajutage toitenuppu.

Kui te pole kõlarit seadmega varem sidunud või olete sidumistest loobunud,

aktiveerub kõlari sisselülitamisel sidumisrežiim automaatselt ning Bluetooth-

märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma.

Kui olete juba kõlari ühe või enama seadmega sidunud, loob kõlar ühenduse viimati

kasutatud seadmega.

Kui kõlar ei ole mõne muu seadmega ühendatud või seda pole 30 minuti jooksul

heliühenduseks või muuks tegevuseks kasutatud, lülitub kõlar ooterežiimile ja

märgutuli lülitub välja.