JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Muu seadme laadimine ilma juhtmeta

background image

Muu seadme laadimine ilma juhtmeta

Asetage telefon või mõni muu ühilduv seade kõlari peal asuvale juhtmeta

laadimisalale. Laadimise märgutuled muutuvad valgeks ning hakkavad laadimise ajal

vilkuma. Kui märgutuled vilguvad liiga kiiresti, muutke telefoni asendit. Kui telefon on

täielikult laetud, kustuvad laadimise märgutuled kohe.

Laadimise ajal saate muusikat kuulata, kuid veenduge, et muusika poleks liiga vali,

kuna vibratsiooni tõttu võib telefon kõlarilt alla kukkuda.

Kõlar ja telefon võivad soojeneda, eriti siis, kui kasutate telefoni laadimise ajal näiteks

muusika voogesitust. Kui kõlar läheb liiga kuumaks, lülitub see automaatselt välja.

Oodake viis minutit ja proovige siis uuesti.

Hoidke kõlar puhas. Kui kõlaril asub peale telefoni veel midagi, siis seda ei laeta ja

märgutuli vilgub kiiresti.