JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Muusika esitamine

background image

Muusika esitamine

Telefonist muusika esitamise ajal saate seda reguleerida ka kõlari kaudu.

8

background image

Pala esitamine
Valige muusikapleieri loendist pala ning vajutage selle esitamiseks, peatamiseks või

jätkamiseks .

Kui teile helistatakse või helistate ise muusika kuulamise ajal, peatatakse muusika

esitus.

Järgmise pala esitamine
Vajutage

.

Eelmise pala esitamine
Vajutage

Helitugevuse seadmine
Vajutage või

.

Muusika vaigistamine
Vajutage korraga ja

.

Vaigistuse tühistamine
Vajutage või

või mõlemat korraga.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka

helitugevusega.

9