JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Kõlari käsitsi sidumine

background image

Kõlari käsitsi sidumine
Saate kõlari Bluetoothi abil käsitsi siduda.

7

background image

1 Lülitage kõlar ja telefon või mõni muu ühilduv seade sisse.
2 Kui olete kõlari mõne muu seadmega varem ühendanud, vajutage ja hoidke

Bluetoothi sisselülitamiseks kahe sekundi jooksul all .

3 Lülitage kolme minuti jooksul telefonis Bluetooth sisse ja otsige Bluetooth-

seadmeid. Lisateavet leiate oma telefoni kasutusjuhendist.

4 Valige telefonis leitud seadmete loendist kõlar.
5 Kui palutakse, tippige pääsukood 0000.