JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - NFC abil kõlari sidumine

background image

NFC abil kõlari sidumine
Lähiväljaside (NFC) abil saate kõlari ühilduva seadmega hõlpsalt siduda ja ühendada.

Kui teie seade toetab NFC-d, lülitage see sisse ja puudutage oma seadme NFC-alaga

kõlari NFC-ala. Kõlar loob seadmega ühenduse automaatselt. Mõni seade võib küsida

teilt enne ühendamist kinnitust. Teavet lähiväljaside kohta leiate ühendatava seadme

kasutusjuhendist.

Kui teie seade ei toeta NFC-d, saate kõlari siduda käsitsi.