JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Meditsiinilised implantaatseadmed

background image

Meditsiinilised implantaatseadmed
Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja

meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit

(6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.

Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.

Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.