JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Seadme hooldamine

background image

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui

seade saab märjaks, laske sel kuivada.

Kasutage laadijat ainult ettenähtud otstarbel. Ebaõige kasutamine või ühildumatute laadijate kasutamine võib

põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat

üksnes siseruumides.

Ärge proovige seadet laadida, kui akupesa on saanud kahjustada, see on rikutud või avatud või kui seade ei vasta Qi-

standardile.

Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga ning sulatada või

deformeerida plastdetaile.

Ärge üritage seadet avada.

Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.

Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.