JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla

background image

Liitä kaiutin pariksi NFC-toiminnon avulla
Near Field Communication (NFC) -tekniikan avulla voit helposti muodostaa

pariliitoksen ja yhteyden kaiuttimen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jos laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, ota NFC käyttöön ja kosketa kaiuttimen NFC-

aluetta laitteen NFC-alueella. Kaiutin muodostaa yhteyden laitteeseen

automaattisesti. Jotkin laitteet voivat pyytää yhteyden vahvistusta. Lisätietoja NFC-

toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, muodosta pariliitos manuaalisesti.