JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ugrađeni medicinski uređaji

background image

Ugrađeni medicinski uređaji
Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od

ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle

eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

Bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.

Ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.

Isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.

Pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom

djelatniku.