JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Recikliranje

background image

Recikliranje
Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način

potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala.