JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ručno uparivanje zvučnika

background image

Ručno uparivanje zvučnika
Zvučnik možete ručno upariti pomoću Bluetootha.

7

background image

1 Uključite zvučnik i telefon ili drugi kompatibilni uređaj.
2 Ako ste već prethodno uparili zvučnik s drugim uređajem, pritisnite i držite 2

sekunde da biste uključili Bluetooth.

3 U roku od približno tri minute uključite Bluetooth na telefonu i potražite Bluetooth

uređaje. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.

4 Na telefonu odaberite zvučnik s popisa pronađenih uređaja.
5 Ako je zatraženo, upišite zaporku 0000.