JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Copyright és egyéb megjegyzések

background image

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-100W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint

az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity címen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett

védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem

tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja

magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül

módosítsa vagy továbbfejlessze.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

12

background image

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen

körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen,

következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia

semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy

tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra

vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza

vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az

eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok

exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS
A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS

szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros

interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést

eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék

üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része

szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő

védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az

utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban

nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okos a

rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes

megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.

Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.

Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.

Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre

vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék

mellett vagy azzal együtt.

/1.2. kiadás HU

13