JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro,

sprogimo arba kiti pavojai. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Nebandykite įkrauti prietaiso, jei jo baterijos korpusas pažeistas, įskilęs arba atidarytas, arba su „Qi“ nesuderinamo

prietaiso.

Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką ir

deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.

Nebandykite atidaryti prietaiso.

Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti.

Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.