JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Garsiakalbio įjungimas

background image

Garsiakalbio įjungimas

1 Prijunkite maitinimo kabelį prie garsiakalbio jungties.
2 Prijunkite tinkamą kištuką prie maitinimo kintamosios srovės adapterio.
3 Maitinimo kištuką prijunkite prie sieninio lizdo.
4 Paspauskite įjungimo klavišą.

Jei garsiakalbio su prietaisu dar niekada neporavote arba poras ištrynėte, įjungus

garsiakalbį, jis automatiškai pradės veikti poravimo režimu ir ims lėtai blyksėti

„Bluetooth“ indikatoriaus lemputė.

Jei jau esate suporavę garsiakalbį su vienu ar daugiau prietaisų, garsiakalbis prisijungs

prie paskutinio prietaiso, su kuriuo buvo naudotas.

Jei per 30 minučių garsiakalbio neprijungsite prie kito prietaiso arba jei nebus garso

ryšio ar kitų operacijų, garsiakalbis pradės veikti laukimo režimu, o visos indikatorių

lemputės išsijungs.