JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Kito prietaiso įkrovimas belaidžiu būdu

background image

Kito prietaiso įkrovimas belaidžiu būdu

Padėkite telefoną ar kitą suderinamą prietaisą ant belaidžio įkrovimo srities

garsiakalbio viršuje. Krovimo metu krovimo indikatorių lemputės švies baltai ir

blyksės. Jei krovimo indikatorių lemputės blyksi greitai, pakoreguokite telefono

padėtį. Kai prietaiso baterija visiškai įkrauta, krovimo indikatoriaus lemputės iškart

užgęsta.

Galite klausytis muzikos įkraudami, tačiau ne per garsiai – vibruodamas telefonas gali

nukristi nuo garsiakalbio.

Įprastai garsiakalbis ir telefonas šyla, o jei įkraudami naudojate telefoną, pvz.,

transliuojate muziką, jis gali kaisti dar labiau. Jei garsiakalbis įkaista per daug, jis

automatiškai išsijungia. Palaukite 5 minutes ir vėl bandykite.

Neapkraukite garsiakalbio daiktais. Jei ant garsiakalbio be telefono yra papildomų

daiktų, garsiakalbis nebus įkraunamas, o krovimo indikatorių lemputės ims greitai

blyksėti.