JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Garsiakalbio poravimas rankiniu būdu

background image

Garsiakalbio poravimas rankiniu būdu
Savo garsiakalbį su „Bluetooth“ galite poruoti rankiniu būdu.

7

background image

1 Įjunkite garsiakalbį ir telefoną ar kitą suderinamą prietaisą.
2 Jei anksčiau buvote suporavę savo garsiakalbį su kitu prietaisu, 2 sekundes

palaikykite nuspaudę .

3 Per 3 minutes telefone įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“

funkciją turinčių prietaisų. Išsamesnės informacijos ieškokite telefono vartotojo

vadove.

4 Telefone pasirinkite garsiakalbį iš rastų prietaisų sąrašo.
5 Jei būsite paraginti, įveskite ryšio kodą 0000.