JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Porų ištrynimas

background image

Porų ištrynimas
Galite ištrinti garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašą.

Išjunkite garsiakalbį, tada 5 sekundes palaikykite nuspaudę

ir įjungimo klavišą.

Pakaitomis sublyksės baltos ir raudonos spalvos indikatorių lemputės.

Nuspaudus ir laikant

ir jungimo klavišą atkuriami garsiakalbio gamykliniai

nustatymai.

Ištrynę poras, turite suporuoti garsiakalbį, kad vėl galėtumėte jį naudoti. Kai

garsiakalbį įjungsite, poravimo režimas įsijungs automatiškai.

Jei garsiakalbio suporuotų prietaisų sąrašas išvalytas, prieš dar kartą suporuodami

vėl išvalykite prietaiso poravimą.