JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Ierīces apkope

background image

Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas

pakalpojumiem.

Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa

elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai izžūt.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt

aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai

telpās.

Nemēģiniet uzlādēt ierīci, kurai ir bojāts, salauzts vai atvērts akumulatora korpuss, vai ierīci, kas nav saderīga ar Qi.

Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku un deformēt vai

izkausēt plastmasas daļas.

Nemēģiniet atvērt ierīci.

Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas.

Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.