JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

background image

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka

visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi.

Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

11