JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Implantētas medicīniskās ierīces

background image

Implantētas medicīniskās ierīces
Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto

medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem

medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.

Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.

Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.

Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes

speciālistu.