JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Mūzikas atskaņošana

background image

Mūzikas atskaņošana

Kad tālrunī atskaņojat mūziku, varat to kontrolēt, izmantojot arī skaļruni.

8

background image

Dziesmas atskaņošana
Mūzikas atskaņotāja sarakstā izvēlieties dziesmu un nospiediet , lai atskaņotu,

pauzētu vai turpinātu atskaņošanu.

Ja, klausoties mūziku, saņemat vai veicat zvanu, mūzikas atskaņošana tiek apturēta.

Nākamās dziesmas atskaņošana
Nospiediet

.

Iepriekšējās dziesmas atskaņošana
Nospiediet

Skaļuma regulēšana
Nospiediet vai

.

Mūzikas skaņas izslēgšana
Vienlaikus nospiediet un

.

Mūzikas skaņas ieslēgšana
Nospiediet vai

, varat arī abus taustiņus nospiest vienlaikus.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā

skaļumā.

9