JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Otras ierīces uzlāde bezvadu režīmā

background image

Otras ierīces uzlāde bezvadu režīmā

Novietojiet tālruni vai otru saderīgu ierīci uz bezvadu lādēšanas zonas virs skaļruņa.

Iedegas balts indikators, un uzlādes laikā tas mirgo. Ja uzlādes indikators mirgo ātri,

koriģējiet tālruņa pozīciju. Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts, indikators nekavējoties

nodziest.

Uzlādes laikā varat klausīties mūziku, taču neslēdziet to pārāk skaļi — vibrāciju dēļ

tālrunis var nokrist no skaļruņa.

Tas ir normāli, ka skaļrunis un tālrunis sasilst; tie pat var sakarst, ja tālruni izmantojat,

piem., lai uzlādes laikā straumētu mūziku. Ja skaļrunis pārāk sakarst, tas automātiski

izslēdzas. Gaidiet 5 minūtes un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Neizsedziet skaļruni ar citiem priekšmetiem. Ja starp tālruni un skaļruni atrodas citi

priekšmeti, skaļrunis nelādē un uzlādes indikators ātri mirgo.