JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pāra izveide ar skaļruni, izmantojot NFC

background image

Pāra izveide ar skaļruni, izmantojot NFC
Izmantojot tuva darbības lauka sakarus (NFC), varat vienkārši izveidot skaļruņa pāri

un savienojumu ar saderīgu ierīci.

Ja ierīce nodrošina NFC, ieslēdziet NFC un pieskarieties skaļruņa NFC apgabalam ar

ierīces NFC apgabalu. Skaļrunis automātiski izveido savienojumu ar ierīci. Dažas

ierīces, veidojot savienojumu, var pieprasīt apstiprinājumu. Plašāku informāciju par

tuva darbības lauka sakaru funkciju (NFC) skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet pāri ar skaļruni manuāli.