JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pāra izveide ar skaļruni manuāli

background image

Pāra izveide ar skaļruni manuāli
Pāri ar skaļruni var izveidot manuāli, izmantojot Bluetooth.

7

background image

1 Ieslēdziet skaļruni un tālruni vai citu saderīgu ierīci.
2 Ja esat iepriekš veidojis skaļruņa un citas ierīces pāri, nospiediet un 2 sekundes

turiet , lai ieslēgtu Bluetooth.

3 3 minūšu laikā ieslēdziet Bluetooth tālrunī un meklējiet Bluetooth ierīces. Plašāku

informāciju sk. tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

4 Tālrunī atrasto ierīču sarakstā izvēlieties skaļruni.
5 Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu 0000.