JBL PowerUp Wireless Charging Speaker for Nokia - Pāra un savienojuma izveide

background image

Pāra un savienojuma izveide
Pirms pirmoreiz izmantojat skaļruni ar tālruni vai citu saderīgu ierīci, starp skaļruni un

ierīci ir jāizveido pāris un savienojums.

Vienlaikus skaļruni var savienot tikai ar vienu ierīci, bet varat izveidot savienojumu ar

citu ierīci, esot ceļā.

6

background image

Kad skaļrunis ir savienots, Bluetooth statusa indikators ir zils.

Ja savienotā ierīce iziet no Bluetooth uztveramības zonas, skaļrunis mēģina izveidot

savienojumu atkārtoti 3 minūtes. Kad ierīce atkal nonāk uztveramības zonā, skaļrunis

izveido atkārtotu savienojumu automātiski.

Lai ierīci savienotu ar skaļruņa audio savienotāju, varat arī izmantot standarta audio

kabeli (3,5 mm). Ja skaļruni un ierīci savienojat, izmantojot vadus, Bluetooth tiek

automātiski izslēgts, un Bluetooth indikators kļūst balts.